Produkter   » Instrument » Produkt
Sax La Grange 854TC, 12 cm

Bildtext


Bildtext

Bildtext

Bildtext

Bildtext

Sax La Grange 854TC, 12 cm

Förblir öppen i greppet när man klipper på så sätt minskas risken att patientens, läpp, kind eller tunga blir klämd.

Med hårdmetallinlägg förblir detta instrument skarpt ett helt liv!

Sax La Grange 854TC, 12 cm

Med hårdmetall inlägg.
Carl Martin

Tillbaka