Produkter   » Instrument » Kirurgi » Produkt
TOUCHGRIP komplett kit för kirurgi. 14 instrument+ 2 brickor


TOUCHGRIP komplett kit för kirurgi. 14 instrument+ 2 brickor

  
TOUCHGRIP 01. MIKROKIRURGISK PINCETT 17,5 CM
Anatomisk och mikrokirurgisk pincett är kombinerad för att minimera antalet instrument speciellt under suturering. Instrumentet är skapat som en anatomisk pincett, med ett lätt tryck stängs bara den främsta delen av spetsen vilket ger kirurgen möjligheten att hålla mjukvävnad med minimalt trauma vid suturering. Med ett kraftigare tryck sluts pincetten ytterligare och ger ett säkert grepp om och under suturering även av så delikata suturer som 6-0 och 7-0.
 
TOUCHGRIP 02. MIKROKIRURGISK SAX 17,5 cm
En böjd mikro sax med spetsiga arbetsdelar är idealiska för periodontal mikrokirurgi. Tills nu har det varit omöjligt att konstruera en fungerande sax för både sutur som mjukvävnad. Med den nya design som TOUCHGRIP mikrosaxar har, är det möjligt. För att underlätta rotering av saxen är handtagen runda.
 
 TOUCHGRIP 03. MIKROKIRURGISK SKALPELLSKAFT
Med vanliga skalpellblad är det omöjligt att göra exakta snitt utan att skada mjukvävnad i onödan. Speciellt i trånga interproximala områden med hög och smal profil vid tänder med liten diameter. Skalpellskaftet har en rund profil där inga fingerar kan glida på grund av instrumentets ytstruktur. Det är designat för mikrokirurgiska skalpellblad, tunnelleringsblad och Microblade SR från Keydent.
 
TOUCHGRIP 04. MIKROKIRURGISK NÅLFÖRARE
För exakt kontroll av mikrokirurgiska suturer för periodontal kirurgi, krävs ett instrument som försiktigt tar tunna nålar av olika storlekar utan att böja dem. TOUCHGRIP mikro nålförare uppfyller dessa krav och de tunna skänklarna är tillräckligt tunna för att erbjuda optimal åtkomlighet även i trånga approximala utrymmen. Arbetsdelarna har en ny typ av hårdmetallinlägg för att minimera slitage och optimera grepp runt tunna suturnålar.
 
TOUCHGRIP 05. PAPILLHÄVEL
Tallriksformat dubbeländat instrument med olika diametrar. Det ger preparation av känslig tunn mjukvävnad med minimalt trauma vilket är mycket viktigt speciellt i interproximala utrymmen där vanliga instrument gör det nästan omöjligt . Vid interdentala snitt, som oftast görs buckalt med förenklade flaps, ger papillhäveln att helt lyfta den interdentala vävnaden.
TOUCHGRIP 06. TUNNELERINGSINSTRUMENT
Det har skarpa kyrette liknande arbetsdelar som minimerar risken för perforation vid buckala delade flaps vilket ger förbättrad sårläkning med bättre estetiskt resultat. Den raka delen används främst i maxilla speciellt där tunneleringsteknik krävs vid större områden av keratiniserad vävnad. Den vinklade delen är avsedd för tunnlar i mandibeln , speciellt buccalt. Vinklingen gör det möjligt att komma åt att göra snitt även i interproximala områden.
TOUCHGRIP 07. RASPATORIUM PALATINAL
Har en rak och en vinklad ände, där den raka är avsedd för preparation av buckala och palatenala flaps och den vinklade är perfekt för Tinti flaps och för insamling av benvävnad från tuberositeter.
TOUCHGRIP 08. RASPATORIUM MED SÅRHAKE ENLIGT PRICHARD
Ett kombinationsinstrument med en Prichard sårhake och en rund modern enligt Huerzeler/Zuhr.
               
TOUCHGRIP 09. SKALPELLSKAFT FÖR STANDARDBLAD
Blad nr 12D, 15 och 15C passar till detta runda skaft med anti glid zoner. Skaftet medger precisa och kontrollerade snitt.
TOUCHGRIP10. FICKMÄTNINGSSOND
Graderat per 1 mm intervall ger kirurgen detaljerad information även under mycket svåra omständigheter.
TOUCHGRIP 11. MUNSPEGELSKAFT MED DUBBELSIDIG SPEGEL
Dubbelsidig spegel med läpphållare
TOUCHGRIP 12. SÅRHAKE ENLIGT HILGER
Rund sårhake aningen skålformad med runt skaft
TOUCHGRIP 18. DUBBELÄNDAD KYRETT MED UTBYTBARA ARBETSDELAR
Extremt skarp för att avlägsna granulerad vävnad från extraktionsområden. Den speciella designen gör den mycket effektivare än traditionella kyretter.
TOUCHGRIP 21. GAP PLUGGER
Skapades främst som ett instrument att placera benersättning i spalten mellan implantat och den buckala alveolar väggen. Den är tillräckligt stor för att användas vertikalt för att kondensera material, men tillräckligt smidig för att kunna användas i det laterala incisiva området eller i den anteriora mandibeln.

TOUCHGRIP komplett kit för kirurgi. 14 instrument+ 2 brickor

TOUCHGRIP komplett kit för kirurgi
TOUCHGRIP komplett kit för kirurgi
32 985 SEK/förp

Tillbaka