Produkter   » Avtryck » Friläggning » Produkt
RetractPaste


RetractPaste

RetractPaste retraktionspasta är avsedd för retraktion av marginell gingiva inför avtryckstagning med valfria matrerial eller tekniker, även digitala.

Materialet appliceras direkt i sulcus utan eller i kombination med tråd.

Appliceras med vanlig kompositpistol,

Varje ampull räcker till ca 3 tänder.

RetractPaste

retraktionspasta 25 x 0,25 g
RetractPaste
RetractPaste
595 SEK/förp

Tillbaka