Produkter   » Instrument » Produkt
PrepSure, 3 st kontrollinstrument


PrepSure, 3 st kontrollinstrument

Kontrollera alltid att preparationerna är tillräckliga för avsedd typ av restauration. Instrumenten kontrollerar distala/ocklusala/mesiala avstånd. Bör finnas på alla prep-brickor!

Undvik bakslag när lab meddelar ny prep och avtryck. Undvik att reducera dentin i onödan.

1,0 mm för Zirconium och guld

1,5 mm för MK och Zirconium

2,0 mm för Porslin och CAD/CAM 

PrepSure, 3 st kontrollinstrument

PrepSure
PrepSure
Fabrikat: ContacEZ
999 SEK/förp
ContacEZ

Tillbaka