Carl Martin

Hemsida: http://nordiskehandel.se

12 36 72
Med hårdmetall inlägg.
995 SEK
Art nr. 91006
inlägg av hårdmetall, 14 cm, 16 cm och 18 cm
1 490 SEK
diamanterade arbetsdelar
2 185 SEK
Art nr. 91036
Smörjolja för alla instrumentleder.
260 SEK
Art nr. 91002
Gör gamla fläckiga instrument blanka igen!
245 SEK
Art nr. 91001
15 cm, böjd
1 200 SEK
Art nr. 91061
15 cm, rak
1 200 SEK
Art nr. 91064
2 st, rak + böjd
2 000 SEK
Art nr. 91065
1,5 mm
495 SEK
Art nr. 91015
Vilket grepp den har!
485 SEK
Art nr. 91025
395 SEK
Art nr. 91020
4 st + bryne
2 250 SEK
Art nr. 91044
För att lokalisera rotkanalers öppning.
265 SEK
Art nr. 91063
3 st, rak + vänster + höger med arbetsdelar med 2 mm bredd
1 399 SEK
Art nr. 91030
rak, bredd 2 mm
495 SEK
Art nr. 91031
vänster, bredd 2 mm
495 SEK
Art nr. 91032
höger, bredd 2 mm
495 SEK
Art nr. 91033
Mini gör det litet lättare att komma åt.
1 595 SEK
Art nr. 91034
4 mm, rak eller böjd
699 SEK
rak, 2,5 mm, 3,5 mm eller 4,5 mm
699 SEK
böjd, 2,5 mm, 3,5 mm eller 4,5 mm
699 SEK
8 st + kasett
5 499 SEK
Art nr. 91050
195 SEK
Art nr. 91066
195 SEK
Art nr. 91067
Med hårdmetallinlägg, rak, 17 cm
960 SEK
Art nr. 91090
Med hårdmetallinlägg, böjd, 17 cm
1 195 SEK
Art nr. 91092
325 SEK
Art nr. 92068
med hårdmetall inlägg, rak, 15 cm
650 SEK
Art nr. 91091
Nr 1 och nr 2
195 SEK
895 SEK
Art nr. 91121
1 085 SEK
Art nr. 91126
karierade molarer
785 SEK
Art nr. 91127
karierade molarer
785 SEK
Art nr. 91128
895 SEK
Art nr. 91131
895 SEK
Art nr. 91132
895 SEK
Art nr. 91133
1 085 SEK
Art nr. 91134
785 SEK
Art nr. 91135
785 SEK
Art nr. 91136
895 SEK
Art nr. 91137
995 SEK
Art nr. 91138
1 295 SEK
Art nr. 91140
785 SEK
Art nr. 91143
785 SEK
Art nr. 91146
895 SEK
Art nr. 91147
785 SEK
Art nr. 91148
895 SEK
Art nr. 91149
785 SEK
Art nr. 91150
995 SEK
Art nr. 91151
1 195 SEK
Art nr. 91152
3,2 mm
395 SEK
Art nr. 91154
4,5 mm
395 SEK
Art nr. 91155
495 SEK
Art nr. 91156
495 SEK
Art nr. 91157
495 SEK
Art nr. 91158
495 SEK
Art nr. 91159
4 tänger
1 895 SEK
Art nr. 91160
4,5 mm
295 SEK
Art nr. 91161
3,5 mm
295 SEK
Art nr. 91162
2,5 mm
295 SEK
Art nr. 91163
1,8 mm, diamanterade arbetsdelar
795 SEK
Art nr. 91164
12 cm, hårdmetallinlägg
795 SEK
Art nr. 91165
12 cm, 13 cm, 14,5 cm eller 18 cm
från 115 SEK
lättrad, 16 cm eller 18 cm
från 159 SEK
12 cm, 13 cm, 14,5 cm eller 18 cm
från 179 SEK
12 cm, hårdmetallinlägg
995 SEK
Art nr. 91176
15 cm, vänster eller höger
299 SEK
18 cm, arbetsdelens bredd 0,8 mm
1 195 SEK
Art nr. 91179
18 cm, arbetsdelens bredd 0,8 mm
1 195 SEK
Art nr. 91180
15 cm
399 SEK
Art nr. 91181